Het maximaal toegestane restvochtpercentage in een dekvloer

Wat houdt maximale restvochtpercentage in?

Bij het aanbrengen van een dekvloer wordt een hoop vocht mee in het pand gebracht. Dit geldt zowel bij een anhydriet gietvloer als bij een zandcementdekvloer. Vocht heeft de eigenschap altijd een uitweg naar boven te zoeken. Om deze reden kun je geen vloerafwerking aanbrengen op een dekvloer die haar vocht nog niet voldoende kwijt is. Het vocht in een dekvloer wordt daarom regelmatig gemeten, totdat het maximaal toegestane restvochtpercentage is bereikt. De duur van de droogtijd is afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel worden deze factoren toegelicht en wordt er verder ingegaan op droogtijdversnellers en de risico’s van vroegtijdig vloerbedekking aanbrengen.

Optrekkend vocht uit de ondergrond

Wanneer een dekvloer net is aangebracht, bevat deze van zichzelf vocht. Daarnaast bestaat een (constructie)vloer uit verschillende lagen. De samenstelling van deze lagen kan invloed hebben op de hoeveelheid vocht in de dekvloer. Bij een dekvloer die direct op de onderconstructie ligt, kan vocht vanuit de ondergrond omhoog trekken, ook wel optrekkend vocht genoemd.

Hoe wordt restvocht gemeten?

Om het restvocht in de vloer te meten, wordt er een vochtmeter op de vloer gehouden. Op verschillende punten in de ruimte wordt met het apparaat gemeten of de vloer voldoende droog is. De meting wordt periodiek uitgevoerd. De eerste meting vindt plaats 4-6 weken na het aanbrengen van de dekvloer. De volgende metingen zijn afhankelijk van het restvochtpercentage dat de keer ervoor wordt gemeten. Hoe hoger het gemeten restvochtpercentage, hoe later de volgende vochtmeting plaatsvindt.

Maximaal toegestane restvochtpercentage per type vloerafwerking

Het maximaal toegestane restvochtpercentage hangt af van het type vloerafwerking dat op de dekvloer wordt aangebracht.
De hoeveelheid restvocht die de dekvloer mag bevatten per type dekvloer en vloerafwerking, is te vinden in de tabel onderaan de pagina.

De risico’s bij vroegtijdig aanbrengen van de vloerafwerking

Overmatig vocht in de ondergrond is een veel voorkomende oorzaak van schade. Vochtschade aan je vloerafwerking kan vervelende gevolgen hebben zoals verkleuring, schimmelvorming en vervorming. Daarom zijn vochtmetingen bijzonder belangrijk.

Factoren in de bouwsituatie die invloed hebben op de droogtijd van de dekvloer

Het tijdsbestek voor het drogen van de dekvloer verschilt per type en dikte en hangt af van verschillende factoren uit de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ingebruikname van de vloer. De droogtijd kan worden versneld door goed te ventileren, maar tocht over de vloer te vermijden. Logischerwijs heeft het seizoen ook invloed op de droogtijd. Bij een gunstig bouwklimaat is de vuistregel dat een dekvloer tot een dikte van 7 cm een droogtijd heeft van 1 cm per week. Daarna wordt de droogtijd twee keer zo lang per centimeter.

Hoe kan de droogtijd worden versneld?

Het kan in een bouwsituatie voorkomen dat het drogen van de dekvloer sneller zal moeten verlopen. Bij een zandcement dekvloer is het mogelijk om hier van te voren afspraken over te maken. Dit houdt in dat er een vloeistof aan het cement wordt toegevoegd die waterafstotend is, waardoor de dekvloer eerder droog zal zijn.
Er zijn hiervoor de volgende mogelijkheden om de droogtijd te versnellen naar; 4-7 dagen, 7-12 dagen of 14-17 dagen. Dit brengt afhankelijk van het gewenste resultaat een meerprijs met zich mee.

Heb je ook aan een vochtscherm gedacht?

Vóór het aanbrengen van de dekvloer
Vóór het aanbrengen van de dekvloer kan optrekkend vocht vanuit de onderlaag worden vermeden door middel van een Gefitas vochtscherm (folie). De dekvloer wordt dan van de ondergrond gescheiden door een functionele scheidingslaag, waardoor vocht uit de ondergrond wordt tegengehouden.

Na het aanbrengen van de dekvloer
Is er na het aanbrengen van de cementdekvloer sprake van optrekkend vocht? Dan is er de mogelijkheid om deze te laten afdichten. Dit kan ook worden ingezet wanneer het maximaal toegestane restvochtpercentage niet is bereikt en de (bouw)planning geen ruimte meer biedt voor droogtijd. Het afdichten gebeurt met een vochtwerende primer. Er zijn twee soorten primers die het restvocht vanuit de ondergrond tegenhouden, namelijk op basis van dispersie en epoxyhars. Deze optie is alleen mogelijk bij een zandcementdekvloer.

Wat zijn de richtlijnen bij vloerverwarming?

Indien er vloerverwarming is geplaatst, moet de dekvloer vóór het aanbrengen van de vloerafwerking worden opgewarmd aan de hand van het opstookprotocol. Het opstookprotocol is een procedure van minimaal 14 dagen.
Het is noodzakelijk dat de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur wordt gebracht. Bij het toepassen van het opstookprotocol kunnen namelijk scheuren in de dekvloer ontstaan. De scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase, maar in de afkoelfase. Het tempo tijdens de afkoelfase is dus even belangrijk als de opwarmfase van het opstookprotocol.
Een bijkomend voordeel van het opwarmen van de dekvloer is dat de droogtijd wordt versneld, waardoor het maximaal toegestane restvochtpercentage eerder wordt bereikt. Daarnaast kan het opstookprotocol bij een anhydrietvloer veel eerder worden toegepast dan bij een zandcementdekvloer, wat ook weer de droogtijd begunstigd.

Meer informatie over het opstookprotocol vind je hier.

 

maximaal toegestane restvohtpercentage per type dekvloer en vloerafwerking

*De percentages gelden met en zonder vloerverwarming.

Terug naar overzicht

Onze showroom bekijken?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze uitgebreide showroom. Onze showroom is een ruimte die inspireert.

Maak een afspraak