Nuvita

Via Willems Bouwbedrijf raakten wij in 2019 betrokken bij de realisatie van enkele cleanrooms voor Nuvita. Nuvita is een bedrijf dat zich richt op het tabletteren, capsuleren, coaten en verpakken van voedingssupplementen. Een cleanroom is een volledig afgesloten werkruimte die zodanig ontworpen is dat er geen of vrijwel geen contaminatie (vervuiling) van een product of productieproces kan ontstaan. Het ging specifiek om een cleanroom voor de testproductie van melkpoeder.

Bij Nuvita hebben we een oppervlakte van zo’n 1.800 m² aan vloeren en vloerafwerking afgeleverd. We hebben o.a. de vloeren geëgaliseerd. De behoefte van de klant bestond er uit dat men advies nodig had over het toe te passen type vloerbedekking. Brugmans Groep heeft een adviserende rol mogen aannemen m.b.t. de gewenste geleidenheid van de vloer en de mogelijkheden als het gaat om holplinten.

Hoe verliep het project en waren er uitdagingen?

In het ontwerptraject bij de klant waren er een aantal aannames gedaan wat betreft het gebruik en de functionaliteit van de vloer. De klant had daarom gekozen voor een geleidende vloer. Het beoogde gebruik van de ruimte bleek echter veranderd te zijn tussen het moment van het ontwerpen en het moment waarop de vloer gerealiseerd zou worden. De klant heeft hierdoor een beter passende vloerafwerking gekregen bij haar beoogde gebruik van de ruimtes.

In het uiteindelijke ontwerp van de wanden was er niet genoeg rekening gehouden met de wens om holplinten toe te passen. Hierdoor zouden de plinten niet goed kunnen aansluiten op de wanden. Aan de hand daarvan hebben wij van de mogelijkheid gebruik gemaakt een stapje extra te zetten door het gesprek aan te gaan met de ontwerpers en de opdrachtgever om onze kennis te delen. We bespraken zodoende de mogelijkheden en beperkingen wat betreft de vloerafwerking. Dit resulteerde in een nieuw advies aan de klant waarin we nieuwe mogelijkheden aandroegen die beter aansloten op de ontstane ideeën over het gebruik van de ruimtes.

Hoe was de samenwerking?

Wij hadden in dit traject een zeer open communicatie met de opdrachtgever, ontwerper en aannemer. We konden de opdrachtgever tijdig adviseren en hebben zo ook kunnen zorgen voor een aansluiting tussen de realisatie van de vloeren en de verwachtingen van de opdrachtgever. In een opbouwend en inhoudelijk gesprek konden we gezamenlijk komen tot een optimaal eindresultaat wat betreft de keuze voor een specifieke vloer en de afwerking van de plinten.

Was er nog sprake van risicomanagement?

Uiteindelijk draaide het hele project dus om risicomanagement. Omdat de uitgangspunten van het initiële ontwerp om verschillende redenen aangepast waren, zorgde dit voor knelpunten. Er was dus niet genoeg rekening gehouden met de eisen en wensen die horen bij vloerafwerkingen. Met de aanpassingen en het juiste verwachtingsmanagement konden we uiteindelijk tot een mooi eindresultaat komen voor de cleanrooms.

Nuvita
Nuvita
Nuvita
Nuvita
Nuvita
Nuvita
Nuvita

Onze showroom bekijken?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze uitgebreide showroom. Onze showroom is een ruimte die inspireert.

Maak een afspraak