Novalis College

In de grote schoolvakantie van 2021 hebben we verschillende vloersoorten mogen voorzien aan het Novalis College in Eindhoven. Dit is een school voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Ze richten zich op de niveaus vmbo-t, havo en vwo. De school is in 2000 ontstaan, na een loskoppeling van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat was het doel van het project?

Door het aanzienlijke toename in leerlingenaantal was de school genoodzaakt om een nieuwbouw project op te stellen om deze toename op te kunnen vangen. Daarnaast kreeg het gebouw een groen thema. Zo is er rondom het gebouw veel begroeiing. Brugmans Groep heeft haar steentje bij mogen dragen. De vloeren kregen de kleuren blauw en groen: de kleuren van hemel en aarde.

Naast de nieuwbouw wenste de opdrachtgever ook een renovatie aan haar huidige schoolgebouw in Eindhoven. Hiervoor hebben we de vloeren van verschillende klaslokalen vervangen met linoleum. Daarnaast hebben we een groot onderhoud uitgevoerd voor de vloeren van het renovatieproject. Hiervoor hebben we de vloeren gestript, schoongemaakt en opnieuw in de was gezet. Onze mannen wisten het groot onderhoud binnen één dag te realiseren.

Om het doel van het project te realiseren hebben we de volgende disciplines aangebracht: anhydriet gietvloer, linoleum, PU gietvloer, tapijttegels, schoonloopmatten, en een grootonderhoud voor de verbouw. Totaliter zijn de disciplines verdeeld over 1.777m² aan vloeroppervlak.

Hoe verliep het project?

Het project werd begeleid door projectleider Frans van Genderen. Hij geeft aan dat het project erg soepel is verlopen. “Duidelijke afspraken, duidelijke planning en een duidelijke afstemming van taken. Dat werkt altijd fijn.” De communicatielijnen tussen aannemer en onderaannemer ervaart onze projectleider als erg positief.

Wat zijn de speciale eigenschappen van de vloeren?

De door ons toegepaste linoleumvloer valt onder één van de meest duurzame vloeren ter wereld. Het materiaal is EPD (Environmental Product Declaration) gecertificeerd volgens ISO 14025. Daarnaast is de esthetiek van de vloer neutraal en biedt tegelijkertijd een vuil verbergende functie. Tot slot is de linoleumvloer Co2 neutraal geproduceerd. Een uitstekende bijdrage aan het groene thema van de nieuwbouw.

In de renovatie zijn de gelegde tapijttegels bekroond met een Cradle®-certificaat. Verder zijn de tapijttegels gecertificeerd onder ISO 10874.

Benieuwd of we met jouw project kunnen helpen?

Wil je de mogelijkheden voor jouw project in kaart hebben? Neem contact met ons op.

Novalis College
Novalis College
Novalis College
Novalis College

Onze showroom bekijken?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze uitgebreide showroom. Onze showroom is een ruimte die inspireert.

Maak een afspraak